Trafigura Run for the House

Houston, TX

Campaign Information

$365,000.00
$280,862.22
346

Top Individuals

ANNA BERINI $3,052.98
KIM BROWN $2,733.08
SOFIA DIAZ $2,203.47
TREVOR GREEN $2,127.98
EMILY VAN DER WAALS $1,687.86
JEREMIAH SORENSEN $1,596.06
LEROY DODD $1,169.79
RUSS ROBERTS $1,031.70
KARTHIK SELVAM $1,000.00
JACOB WOODARD $1,000.00

Top Teams

BLIA HOUSTON

Team Members

Name Goal Amount Raised
ALAN LIN $100.00 $0.00
AN ZHENG $100.00 $0.00
BRIAN GAO $100.00 $0.00
BRIAN GAO $100.00 $0.00
CHARLENE LIU $100.00 $0.00
CHLOE TAN $100.00 $0.00
CM SHIH $100.00 $0.00
DELEI SHEN $100.00 $0.00
DELEI SHEN $100.00 $0.00
EMILY LIU $100.00 $0.00
ENYA TEOH $100.00 $0.00
ETHAN TAN $100.00 $0.00
EVAN TEOH $100.00 $0.00
FANNY TRAN $100.00 $0.00
FRANK LIU $100.00 $0.00
HONGMEI YANG $100.00 $0.00
HONGMEI YANG $100.00 $0.00
HOWARD LIU $100.00 $0.00
HSU CHAO $100.00 $0.00
HUEY LIU $100.00 $0.00
HUI FUN TAN $100.00 $0.00
HUIFUN TAN $100.00 $0.00
JAYME LONG $100.00 $0.00
JEAN LEE-BAKER $100.00 $53.51
JETT LIU $100.00 $0.00
KIT KWAN $100.00 $0.00
LILY LI $100.00 $0.00
MEIYING WU $100.00 $0.00
MIAOHAN SHIH $100.00 $0.00
PAUL SI $100.00 $0.00
POPPY CHEN $100.00 $0.00
RU WU $100.00 $0.00
RYAN CHEN $100.00 $0.00
RYAN YU $100.00 $0.00
SO POON $100.00 $0.00
STEPHANIE LIU $100.00 $0.00
STEVE LONG $100.00 $0.00
THOMAS LIOU $100.00 $0.00
TRACY WEI $100.00 $0.00
TZUYING HO $100.00 $0.00
VEN CHUEH FA SHIH $100.00 $0.00
VIVIAN CHEN $100.00 $0.00
WAN HSING CHAO $100.00 $0.00
WEI ZHANG $100.00 $0.00
$107.02
2

Our Contributors

Jean Lee-Baker $53.51
Chih Y Lee-Baker $53.51
Trust Guard Security Scanned